"בצלמנו ובדמותנו"
כנס לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה בבית לוחמי הגטאות
יום חמישי, 26.01.17

תחת המשטר הנאצי הייתה האבחנה בין ה”אני” ל”אחר” מבחינה אתנית, או ל”אחר” בעל הנטייה המינית השונה, השקפת העולם הפוליטית הנבדלת או חוסר השלמות הגופנית והשכלית – כמעט - כאבחנה בין “טוב” ל”רע”

במפגש נעסוק במושג ה”אחר” בחברה הנאצית ובשאלות כגון מה לגיטימי ומה לא לגיטימי בשאיפה לחברה הומוגנית; איך מגדירים זהות שלא על בסיס שנאה ושלילת ה”אחר”.